Branding

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Sidebar First

This is a debugging block

Terug

Nieuws / Hoe E-learning implementeren in je organisatie?

Inhoud

This is a debugging block

donderdag, 28 november 2013

Om e-learning in je organisatie succesvol te integreren in je organisatie, doorloop je best onderstaande stappen. Deze stappen zullen ervoor zorgen dat je met de verschillende criteria rekening houdt en niet voor verrassingen komt te staan wanneer je de e-learning uitrolt.
 
De verschillende stappen:
 

 • Bekijk eerst je einddoel; wat wil je bereiken? Welke doelen stel je jezelf en welke resultaten stel je voorop?
 • Bepaal vervolgens de verschillende stappen die je nodig hebt om tot dat einddoel te komen.
 • Zorg dat je organisatie een goede visie heeft over wat je wilt bereiken met e-learning. Zorg ervoor dat het niet alleen bij woorden blijft, maar er ook effectief daden worden gesteld.
  Je organisatie moet ondersteuning kunnen geven bij de implementatie van e-learning en deze moet in de volledige organisatie aanvaard en gevolgd worden.
 • Hoe staat het met je infrastructuur? Dit is natuurlijk een belangrijk aspect; wat heb je nodig?; wat moet er nog gerealiseerd worden om de applicaties vlot te kunnen gebruiken. Ook hier is het nuttig om een stappenplan en bijhorend tijdspad te ontwikkelen.
 • Zonder inhoud kan je natuurlijk geen e-learning maken. Bepaal hiervoor eerst de juiste leerdoelen, bijhorende leeractiviteiten en welke invloed e-learning op het volledige leeraanbod zal hebben.
 • Hoe staat het met de cultuur binnen je organisatie? Enerzijds is het belangrijk dat je coaches goed getraind zijn zodat ze weten hoe ze dit vorm moeten geven. Training op vlak van de creatie van online leerinhoud en Training op vlak van online begeleiding zijn hierbij belangrijke aspecten.
  Daarnaast is het ook belangrijk om in kaart te brengen hoe goed je doelgroep kan omgaan met technologie en het gebruik van de applicaties die je inzet bij e-learning. Bereid je doelgroep hier goed op voor waardoor je een aantal weerstanden op voorhand kunt wegwerken.
 • Hoe organiseer je de e-learning in je organisatie? Zorg voor duidelijke inschrijf procedures zodat mogelijke deelnemers weten of dit aanbod voor hen mag gevolgd worden. Zorg voor een goed begeleidingsproces en bepaal op voorhand hoe je de doelgroep zult evalueren alsook hoe de inhoud zal aangemaakt en geëvalueerd worden. Gebeurt dit door een team binnen je organisatie of een testgroep? Kunnen de deelnemers ook terugvallen op een goede ondersteuning (technisch en inhoudelijk)? Bepaal ook vooraf hoe je alles zult uitrollen; werk je van een projectmatige aanpak, rol je uit in kleine stappen of alles ineen? Leg ook de verschillende rollen die iedereen zal spelen bij de uitrol vast.
 • Leg regels vast rond eigenaarschap; is de organisatie eigenaar van de aangemaakte leerinhoud of blijft dit bij de creator van e-learning? Zorg er ook voor dat de e-learning binnen de organisatie wordt gedragen. 

Dit alles zit in een bepaalde context verschillend bij elke organisatie. Je houdt natuurlijk rekening met de mogelijkheden die je organisatie heeft rond technische ontwikkelingen en rond de verschillende opvattingen over leren. Deze zijn van invloed op de implementatie en het creëren van een kader om aan e-learning te doen.
Je gaat best stap voor stap te werk. De verschillende aandachtspunten die hierboven staan vermeld, herbekijk je best bij elke stap die je onderneemt om op die manier er zeker van te zijn dat alles nog steeds in een positieve richting evolueert.

PirothCopy editor : P. Elle publie des articles scientifiques en anglais et en français, articles originaux, revues générales, communications brèves et lettres à la rédaction, qui abordent les différentes www.cialisgeneriquefr24.com cialis pathologies infectieuses et leurs agents pathogènes. Les axes d'étude de la revue concernent autant la clinique, la prévention, la biologie, les infections nosocomiales que l'épidémiologie et la thérapeutique.