Branding

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Sidebar First

This is a debugging block

Terug

Nieuws / Communisme of Democratie

Inhoud

This is a debugging block

woensdag, 11 december 2013

Communisme heerst
 
Als je vandaag naar het aanbod van e-cursussen kijkt, zal je het wellicht met me eens zijn; de meeste e-cursussen zijn lineair opgebouwd. Dit houdt in dat de cursist eerst een bepaald onderdeel van de cursus moet afwerken alvorens die cursist toegang krijgt tot het volgende gedeelte. Door deze lineaire aanpak is het de cursus bouwer die voornamelijk het traject bepaalt en niet de cursist zelf.
 
Hiervoor zijn verschillende redenen naar voor te schuiven.
 

 • Er wordt vaak voorgebouwd op kennis en veel onderwerpen en vaardigheden kan je eenvoudiger leren als er een logische volgorde in zit.
 • De methodologie van instructional design duwt je naar een lineaire aanpak. Eenmaal de ontwikkelaars deze aanpak gewoon zijn, wordt het veel moeilijker om hiervan af te stappen.
 • De auteurstools die een snelle ontwikkeling mogelijk maken, kiezen bijna allemaal voor deze manier van werken, door bijvoorbeeld standaard de knoppen ‘Volgende’ en ‘Vorige’ te voorzien. Om dan van een lineaire structuur af te stappen, moet je er toch even bij stilstaan.

 
Waar wringt het schoentje bij een lineaire aanpak?
 

 • Een lineaire aanpak zorgt ervoor dat de cursist zelf geen controle heeft over zijn/haar manier van leren. Cursisten die graag op hun eigen manier door de cursus lopen of eruit halen wat voor hen nuttig is, staan op die manier in de kou.
 • Deze manier van cursus creatie houdt ook geen rekening met de ervaring van de cursist. Een lineaire cursus verplicht alle cursisten op hetzelfde pad te lopen.
 • Daarbij komt dat je de cursist niet kunt energiek maken wat wel zal gebeuren als die zijn eigen leerpad mag aanmaken.
 • Maak je gebruik van deze manier van e-leren zal je ook veel minder gebruik kunnen maken van hyperlinks, netwerken of mooie webtechnologieën.

 
Democratie, de oplossing?
 
Moeten we met zijn allen kiezen voor niet-lineaire cursussen?
Vraag is natuurlijk of dit voor elke cursist een goede aanpak is? Blijft een lineaire cursus niet het beste voor de grootste groep cursisten? Hierover wordt onderzoek gevoerd en uit eerste resultaten blijkt dat dit niet zo goed is voor matig zelfsturende cursisten. Zij worden echter geconfronteerd met te veel keuzes, waardoor ze als snel verloren lopen in het bos met al zijn bomen. De echte zelfsturende cursisten hebben dan natuurlijk wel veel baat bij een niet-lineaire aanpak, wat ook blijkt uit onderzoek.
Natuurlijk kan je die eerste groep wel een stukje begeleiden door hen hints te geven rond welk onderwerp, welk stukje cursus voor hen het meest relevant/interessant zal zijn. Op die manier bied je meer structuur aan voor de cursisten die dit nodig hebben.
 
Van gedachte naar realiteit
 
Hieronder vind je enkele ideeën om over te schakelen naar een niet-lineaire cursus. Dit kan gaan van een kleine ingreep tot een volledige cursus. Aan jou de keuze om je cursisten een gepersonaliseerd leerpad aan te bieden wat tot groter tevredenheid bij jou en je cursisten zal leiden. Zie het niet te groot, begin met kleine ingrepen om op die manier de effecten goed in kaart te kunnen brengen.
 

 • Snelle toegang tot definities en achtergrondinformatie

Dit is een eenvoudige ingreep in je cursus waardoor je bepaalde hoofdstukken fel kunt reduceren of zelfs elimineren. Alleen de cursisten die niet over een bepaalde voorkennis beschikken of het niet helemaal juist weten, kunnen altijd een beroep doen op deze basisinformatie.
 

 • Optionele verdieping aanbieden

 
Het aanbieden van bijkomende verdieping zorgt ervoor dat die cursisten die dit nodig hebben, verder de inhoud kunnen uitdiepen. De overige cursisten kunnen dit links laten liggen omdat die optionele kennis geen vereiste is om een tot een goed eindresultaat te komen.
 

 • Niet-lineaire inhoud na een gemeenschappelijke inleiding.

 
Als je voor deze aanpak kiest, laat je de cursisten volledig los nadat je hen een eerste gemeenschappelijke inleiding hebt aangeboden. Op die manier kunnen de cursisten zelf kiezen wat hen het meest aanspreekt in de cursus. Als de e-cursus een optionele cursus is, kiezen de cursisten zelf wat relevant/interessant is voor hen. Gaat het over een formele cursus, dan plan je best een kleine test aan het einde van de e-cursus in om te bekijken of de cursisten de verschillende onderdelen heb doorgenomen. Het is natuurlijk ook aangeraden om soortgelijke tests uit te voeren na elk onderdeel. Dit staat echter los van een niet-lineaire aanpak.
 

 • Interactief leerpad

Dit is natuurlijk iets uitdagender, maar zeker te vermelden. Op basis van de antwoorden van de cursist wordt de cursus aangepast. Als bij vraag A, optie 5 wordt gekozen, gaat de cursist naar een gerelateerd vervolg. Dit vergt heel wat denk en puzzelwerk, maar levert een grotere tevredenheid op bij de cursist en op die manier zal je als inhoudsexpert er ook zeker van zijn dat alle inhoud gedekt in je e-cursus duidelijk en volledig aan bod komt. Cursisten die alle vragen correct beantwoorden zullen heel snel op een geavanceerd niveau van de cursus uitkomen. In het omgekeerde geval zal de cursist de volledige materie zorgvuldig en stap voor stap uitgelegd krijgen.
 
 
Ik geloof wel in deze niet-lineaire aanpak al zal het niet voor alle cursisten een beter resultaat opleveren. Het zorgt er wel voor dat de cursisten je e-cursus veel boeiender zullen ervaren omdat ze hun eigen keuzes mogen maken en niet in een strak keurslijf worden gestopt.

PirothCopy editor : P. Elle publie des articles scientifiques en anglais et en français, articles originaux, revues générales, communications brèves et lettres à la rédaction, qui abordent les différentes www.cialisgeneriquefr24.com cialis pathologies infectieuses et leurs agents pathogènes. Les axes d'étude de la revue concernent autant la clinique, la prévention, la biologie, les infections nosocomiales que l'épidémiologie et la thérapeutique.